Drs. S. Erturan, Neuropsycholoog

Psycholoog

Voor wie?

Er kunnen verschillende redenen zijn om in gesprek te gaan met een psycholoog. U hoeft niet per se een groot probleem te hebben. Soms twijfelt u over dingen of wilt u graag dingen anders of verbeteren.

Klachten waarvoor u bijvoorbeeld terecht kunt: somber voelen, stressklachten, concentratieproblemen, uitstelgedrag, verslavingsproblemen (zelf of in uw omgeving), relatieproblemen, slaapproblemen, opvoedingsproblemen, fobie, dwanggedachten, eetproblemen, advies over hulpverlening, omgaan met ziekte (van uzelf of in uw omgeving), rouwverwerking.

Voor bedrijven en instellingen

Voor oplossingen en vragen met betrekking tot arbeid gerelateerde psychologische problematiek wordt samengewerkt met Poelstra psychologische expertise:

www.poelstraexpertise.nl

Werkwijze

Er wordt gewerkt met erkende methodes die worden aangepast op uw situatie. Zo wordt gewerkt met technieken uit de cognitieve therapie maar ook met schematherapie, EMDR, psychotherapie en oplossingsgerichte therapie.
Er wordt niet per definitie een standaardprotocol gevolgd. Een standaardprotocol is bijvoorbeeld:

• Intake

• Therapie (volgens een stappenplan)

• Nabespreking, evt. terugvalpreventie

• Natraject (hoe is het verlopen zonder hulp?)

Met een standaardprotocol is niets mis, maar het is in die zin geen 'must' dat er ook van kan worden afgeweken, afhankelijk van uw behoefte. U heeft bijvoorbeeld elders al een uitgebreide intake gehad en u bent bereid mij inzage te geven in het intakeverslag. In zulke gevallen is het eventueel mogelijk om af te wijken van een uitgebreide intake.

Vergoedingen

Voor informatie over de kosten van therapie en mogelijkheden voor vergoeding kunt u contact opnemen.

Hulpverlening: face-to face / internet

De hulpverlening kan direct face-to-face gebeuren, maar ook via internet. Hierbij moet worden gedacht aan media als chat, e-mail, dan wel audio/video contacten.

NIP code en AVG

Brein in conditie werkt volgens de gedragscode van het NIP en volgt de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat u recht heeft op een afschrift van het rapport en dat uw gegevens conform de AVG wet worden beschermd en verwerkt. Mocht u van mening zijn dat dat wij ons niet hebben gehouden aan de beroepscode dan kunt u een klacht indienen bij het NIP.
(Zie de volledige gedragscode en AVG wet: psynip.nl en autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Selin Erturan