Drs. S. Erturan, Neuropsycholoog

Selin Erturan

Selin Erturan (geb. 1987) studeerde na haar Gymnasium opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij haar Master of Science Psychologie behaalde (richting Klinische Neuropsychologie). Zij behaalde de aantekening BAPD (basis aantekening psychodiagnostiek), en is lid van het NIP, lidnummer 217340. Zij heeft ervaring met diagnostiek, (internet) hulpverlening, wetenschappelijk en (neuro)psychologisch onderzoek.

Onderzoek leidde o.a. tot een wetenschappelijk artikel 'An investigation of boys’ and girls’ emotional experience of math, their math performance, and the relation between these variables.' dat in 2015 is gepubliceerd. (Het artikel is hier te zien.) Binnen dit kader deed zij onderzoek naar rekenvaardigheid bij kinderen, en was zij onderzoeksmedewerker bij het GNRO (Groot Nationaal Rekenonderzoek).

Zij verleent psychologische hulpverlening, geeft arbeidspsychologische adviezen en presentaties en cursussen op het vlak van brein en psychologie, toegepast op verschillende doelgroepen, ook kinderen.

Selin Erturan